Grupperådsmøde

Grupperådsmødet er gruppens generalforsamling, som holdes årligt inden udgangen af marts måned. På mødet deltager grupperådet, dvs. alle pårørende til medlemmer under 18 år, alle medlemmer fyldt 15 år samt bestyrelsen. 

Pandekage over bål

Mulighed for indflydelse

På grupperådsmødet beretter ledelsen og bestyrelsen om det forgangne års aktiviteter og tiltag og der orienteres om det kommende års planer. Desuden vedtages regnskab og budget, herunder kontingentsatser og der vælges nye medlemmer til bestyrelsen. I er som forældre altid velkomne til at kontakte gruppen med spørgsmål eller forslag til den måde vi driver foreningen. Her er grupperådsmødet et oplagt sted at søge indflydelse som forældre, men også et forum, hvor I kan bidrage og udtrykke jeres støtte til de frivillige i Skovgruppen.

Børnesamarbejde

Aktiv mødeform

Vi forsøger fra Skovgruppens side at gøre grupperådsmødet til en hyggelig dag, ved at kombinere mødet med nogle spejderaktiviteter – eksempelvis pandekagebagning over bål. Der vil som regel også være mulighed for børnepasning.

Bilag fra grupperådsmøder (generalforsamling)

Nedenfor findes referater og bilag fra de seneste grupperådsmøder:

  1. Referat af generalforsamling 2016
  2. Grupperådsmøde 2015
  3. Generalforsamling 2014
  4. Generalforsamling 2013
  5. Referat af generalforsamling 2012
  6. Regnskab 2011 og budget 2012
  7. Budget redegørelse for budget 2012
  8. Budget 2011 16. februar 2011
  9. Referat generalforsamling 2011