Ledergruppen

Ledergruppen i Skovgruppen er den del af gruppens voksne, der står for den spejdermæssige del af gruppens arbejde. Vi er mere end 35 engagerede spejderledere, som sikrer at gruppens medlemmer - spejderne - får indholdsrige og udfordrende oplevelser.

Tina med liggeunderlagLederne i afdelingerne

Hovedparten af gruppens ledere er tilknyttet gruppens afdelinger, som planlægger møder og ture for de forskellige aldersgrupper. Hver afdelingsledelse består typisk af en afdelingsleder og 2-4 assistenter. Herudover kan der i en afdeling være tilknyttet et par hjælpere, som er et par ældre spejdere, som ønsker at tage et ansvar i afviklingen af de yngre spejderes møder. Dette er et eksempel på, hvordan spejderbevægelsen arbejder med princippet om medbestemmelse og ansvar, og børn leder børn.

Hver afdeling holder - afhængig af aldersgruppen - mellem 1 til 4 møder om måneden, som afdelingsledelsen står for at planlægge. Herudover er der et antal weekendture eller udflugter, samt en sommerlejr, som afdelingen afholder. Afdelingsledelsen laver som regel en halvårsplan, som i grove træk beskriver de mødeforløb og ture, som man vil gennemføre. Dette sker på afdelingens egne planlægningsmøder. Lederne i de forskellige aldersgrupper mødes også på divisionsplan med andre gruppers afdelinger, hvor man planlægger forskellige fælles arrangementer.

Selv om hver ledelse er en ledelse i ledelsen, er man også del af gruppens helhed og alle har et ansvar for, at sikre den røde tråd i afdelingsarbejdet og gruppens fælles værdier og mål.

Gruppelederne

Spejdere peger på kort i mørke

Ud over lederne i afdelingerne, består ledergruppen af 2-3 gruppeledere og et antal gruppeassistenter. Gruppelederne vælges af ledergruppen, og som patruljeleder for lederne, har GL det overordnede ansvar for at sikre kvaliteten i spejderarbejdet. Dette gøres ved at koordinere arbejdet i gruppen og yde støtte, uddannelse og vejledning til lederne efter behov.

Gruppeledernes vigtigste opgaver er, at:

 • Være toneangivende om mål og metode og sikre at gruppen har en vision og et sæt handlingsplaner for arbejdet.
 • Motivere ledere til at tage på kursus.
 • Sikre en god modtagelse af nye ledere og afholde ledersamtaler med nye og gamle ledere.
 • Arbejde for en hel ledelse og koordinere gruppens aktiviteter.

Øvrige funktioner

Voksne i malerdragter

Gruppen har også et antal ledere, som ikke nødvendigvis har ugentlige spejdermøder, men som løser en række vigtige opgaver, som er med til at sikre at gruppen fungerer. Disse opgaver løses bl.a. af gruppeassistenterne, og opgaverne kan omfatte:

 • Vedligeholdelse af hjemmeside
 • Vedligeholdelse af lejr- og aktivitetsmateriel
 • Planlægning af fællesture og -arrangementer
 • Udvikling af nye aktiviteter
 • Fundraising og PR-aktiviteter
 • Vedligeholdelse og udvikling af faciliteter

Gruppeassistenterne løser ofte deres opgaver ad hoc og holder ikke nødvendigvis faste møder. De kan dog være tilknyttet et udvalg, som planlægger og fordeler aktiviteterne. Gruppeassistenterne deltager i gruppens ledermøder.

Samvær og anerkendelse

Hygge omkring bord

Gruppens ledere er en blandet skare med vidt forskellig baggrund, hvilket er en styrke for gruppen og med til at give bedre mulighed for at gøre spejderarbejdet bredt og farverigt. Lederne i Skovgruppen tæller både pædagoger, skolelærere, håndværkere, it-folk, økonomer, arkitekter, sygeplejersker, studerende m.m. Gennemsnitsalderen er 35 år og aldersspændet er fra 16 til 52 år. Begge køn er ligeligt repræsenteret og Det Danske Spejderkorps har også vedtægter, der skal sikre en ligelig kønsmæssig repræsentation i ledelser og bestyrelser, og at disse voksne jævnligt skifter funktion, således at man udvikles og udfordres i sit virke (6-års princippet).

Lederarbejdet i gruppen bærer tydeligt præg af, at der er et godt sammenhold og at vi vil hinanden. Og det smitter af på spejderarbejdet.

Udvikle, udrette og udskeje

Tre prinsesser spiser frokost

udvikle-udrette-udskejeVi lægger i ledelsen vægt på de tre elementer: At udvikle, at udrette og at udskeje.

 • I udvikle sætter lederne nye mål, tænker nye måder at gøre tingene på eller lærer nye arbejdsformer.
 • I udrette bliver tingene gjort, mens
 • Udskeje handler om alt det der ligger uden om arbejdet, herunder lederpleje.


I Skovgruppen mødes vi til fælles ledermøder hver 6. uge og én gang årligt tager vi på en weekend med bestyrelsen, hvor vi har en debat og planlægning på et mere overordnet niveau. Af aktiviteter af mere social karakter kan eksempelvis nævnes GPS-løb, julefrokost, skitur, kajaktur, vintervandring i Sverige og meget andet. Lederpleje er også en kop rødvin og en god snak ved lejrbålet, når børnene er lagt i seng. Det handler om fællesskab og om at lave noget sjovt og meningsfuldt sammen.

Skitur

Interesseret?

Læs mere om hvordan du bliver leder i Skovgruppen.