Udlån af Langagergård

Langagergård

Hvem kan låne?

Langagergård udlånes til alle typer arrangementer relateret til de foreninger, der normalt er tilknyttet Langagergård. Herudover udlånes Langagergård til enkeltarrangementer for øvrige foreninger, skoleklasser, institutioner m.v., som er foreneligt med Langagergårds formål og rammer. Der udlånes ikke til private, herunder fester.

Udlån til andre brugere sker primært i dagtimerne eller i weekender. Hvis det er foreneligt, kan det ske at flere brugere anvender forskellige faciliteter på Langagergård samtidigt.

Sådan reserverer du Langagergård

Booking af Langagergård sker ved kontakt til den bookingansvarlige, som kan oplyse nærmere om reglerne for udlån og sørger for det praktiske omkring udlånet.

Bookingansvarlig: Langagergårds bookingansvarlige er Thomas Dreyer Sørensen. Thomas kan kontaktes på langager@skovgruppen.dk eller ved at trykke her.

Ved kontakt til den bookingansvarlige bedes man oplyse:

  • Type låner (forening, institution, skoleklasse)
  • Låneperiode (dato og tidspunkt fra/til)
  • Ønskede faciliteter (sheltere, lejrplads, bålhus, udekøkken, hus (fælleslokaler, køkken, toiletter)
  • Kontaktoplysninger på den låneansvarlige

Bookingkalender

Nedenfor kan du se de aktuelle bookinger: