Afdelinger

Medlemmerne i Skovgruppen er aldersinddelt i 6 afdelinger, også kaldet grene. Hver afdeling har en afdelingsleder og et antal assistenter. De yngste afdelinger mødes i dagtimerne om søndagen, mens de ældre spejdere har møder på hverdagsaftener. 

Leder der peger

Nedenfor er en oversigt over Skovgruppens afdelinger samt deres mødetidspunkt.

Afdeling Alder Klassetrin Ugedag Frekvens Tidspunkt
Familiespejd 3 - 5 år Søndag Månedligt - se kalender 10:00 - 12:00
Mikroer 6 - 7 år 0.-1. Søndag 1-2 gange om måneden 10:00 - 12:00
Minier 8 - 9 år 2.-3. Tirsdag Ugentligt 18:00 - 20:00
Junior 10 - 11 år 4.-5. Tirsdag Ugentligt 18:00 - 20:00
Trop 12 - 15 år 6.-9. Torsdag Ugentligt 19:00 - 21:00
Senior 16 - 23 år Torsdag Ugentligt 19:00 - 21:00

Bål med flammer

Spejdermøderne

Et typisk møde består af en god blanding af sang, leg og træning i forskellige spejderfærdigheder, eksempelvis knob, besnøringer, orientering bål, førstehjælp m.v. Ofte arbejder vi med et forløb over flere møder afsluttende med f.eks. en spejdertur. Forløbet kan have en overordnet fantasiramme, eksempelvis sørøvere. Møderne starter og slutter med en ceremoni, f.eks. at hejse flaget og synge en sang. Møderne starter og slutter på Langagergård, medmindre andet er aftalt.

Spejdermøderne følger skoleåret, dvs. der er normalt ikke møder i skoleferierne. Hver afdeling har på forsiden, en aktuel kalender. Forbered jer ved at læse programmet og bemærk om der evt. er noget I skal medbringe, f.eks. cykel.

Til møderne vil vi bede jer om at melde afbud til afdelingslederen, hvis I er forhindret i at deltage. Møderne foregår oftest udenfor, så medbring altid tøj efter vejret. I vintermånederne er vi oftere indenfor, så medbring gerne skiftesko med navn i. Vi har desværre ikke mulighed for at opbevare skifteskoene på Langagergård.

Startmøde og oprykning

Efter sommerferien arrangerer Skovgruppen hvert år en søndag omkring skolestart, et fælles startmøde for alle afdelinger. På det fælles startmøde holder vi en ceremoni, hvor de spejdere, der har alderen til det, rykker op til næste afdeling. De enkelte spejdere orienteres og forberedes på at skulle rykke op, allerede på møderne inden sommerferien.  Ofte vil spejderne allerede inden oprykningen også have mulighed for at møde deres kommende ledere, ligesom vi ofte holder et forældremøde, hvor de nye ledere er til stede.

Rundkreds

Hvornår rykker spejderne op?

Udgangspunktet for hvilke spejdere, der skal rykke op til startmødet, er det antal år, spejderen fylder inden årsskiftet. Eksempelvis vil en spejder, der er 11 år til startmødet, men fylder 12 år inden årsskiftet, rykke op til spejderne i troppen. Vi tager dog også hensyn til klassetrin, kammerater, barnets udvikling og tager om nødvendigt også en dialog med jer som forældre, så vi finder den mest hensigtsmæssige placering.

Det er en vigtig forudsætning, at antallet af spejdere og lederressourcerne i de enkelte afdelinger hænger sammen. De angivne aldersspænd er derfor vejledende og vi kan i gruppen vælge at bøje aldersgrænserne, eller at slå afdelinger sammen, hvis vi f.eks. mangler ledere i en afdeling.

Kontakt afdelingerne

På hver enkelt afdelingsside kan man finde kontaktoplysninger på afdelingslederne. Vi modtager gerne gode ideer og feedback, på det arbejde vi som ledere udfører med spejderne.