Kontingent

To spejdere

Kontingent

Det beløb medlemmer i Skovgruppen betaler i kontingent, går bl.a. til:

 • Tilskud til ture og lejre
 • Indkøb af materiel
 • Materialer på møder
 • Uddannelse af ledere
 • Administration i division og korps

Til gengæld er der ingen udgifter til lønninger, da alle ledere og bestyrelsesmedlemmer arbejder frivilligt.

Udover kontingentet vil der være betaling for deltagelse i diverse ture og arrangementer.
Skylder man i kontingent, kan man ikke deltage på ture og til arrangementer.

Kontingentet vedtages årligt af gruppens generalforsamling i februar måned. Den gældende kontingentsats (pr. 13. februar 2023) er:

 • Familiespejd: 800 kr./år. Forældre der deltager på møderne, betaler ikke kontingent.
 • Mikro: 1.000 kr./år
 • Mini: 1.600 kr./år
 • Junior: 1.600 kr./år
 • Trop: 1.600 kr./år
 • Senior: 1.400 kr./år
 • Passive: 500 kr./år (som passivt medlem kan man deltage i arrangementer, men ikke de ugentlige møder)
 • Ledere: 75 kr./år
 • Lederbørn (alder 3 - 5 år): 75 kr./år
 • Andet medlemskab 900 kr./år (ved hovedmedlemskab i anden spejdergruppe)

Kontingentet opkræves i to rater. For første halvår af et kalenderår opkræves kontingentet i januar måned og for andet halvår opkræves kontingentet i juli måned. Ledere opkræves dog kun en gang årligt (januar). For nye medlemmer sker første opkrævning fra indmeldelsesdatoen. Man kan derfor opleve, at kontingentet kan være et "skævt" tal første gang.

Som medlem i Skovgruppen, er man også automatisk medlem af hovedorganisationen Det Danske Spejderkorps. Medlemskabet er gældende indtil man aktivt har foretaget en udmeldelse. Det er altså ikke nødvendigt at melde sig til påny i forbindelse med ny sæson.

Tilskud til økonomisk trængte medlemmer

Albertslund kommune har en pulje, som skal sikre at unge under 18 kan deltage i foreningslivet. Støtten gives til bl.a. kontingenter, udstyr og turdeltagelse. Læs mere på kommunens hjemmeside under Albertslund deltager - pulje for socialt udsatte.

Kontakt

Spørgsmål vedr. kontingent og indmeldelse kan ske til:

Medlemsansvarlig: Mette Agner Clausen, mail: medlem@skovgruppen.dk.

Kasserer: Martin Rytter, mail: kasserer@skovgruppen.dk.