Junior

juniorerJuniorgrenen mødes tirsdage fra kl. 18.00 - 20.00. Juniorerne arbejder i øjeblikket sammen med minigrenen og benytter os af patruljesystemet, hvor de bliver præsenteret for fordelene og udfordringerne ved at skulle arbejde sammen som et hold, og løse opgaver selvstændigt, men under kyndig vejledning. Som juniorer arbejder vi i højere grad selvstændigt

Patruljesystemet

Som spejdere arbejder vi sammen i mindre patruljer. Patruljen består i første omgang af individer der skal lære at arbejde sammen, i hver patrulje er der en patruljeleder og en assistent, som sørger for at holde styr på om alle er kommet med og melder klar, når en opgave eller et møde startes. Det er så patruljemedlemmernes opgave at gøre det let for patruljelederne at udføre denne rolle. Det er vigtigt i junioralderen, at forstå værdien i patruljesystemet, da de i resten af deres spejdertid vil komme til at bruge systemet.

Kom og vær med!

Juniorlederne

Kontakt

Kontakt til afdelingen kan ske til junior@skovgruppen.dk.

Kontakt vedr. medlemskab skal ske til  medlem@skovgruppen.dk