Forside

sidetitel

Skovgruppen er en blå spejdergruppe i Albertslund. Gruppen er en del af Det Danske Spejderkorps.

Globalt fællesskab

Spejderbevægelsen er global og som spejder bliver du en del af verdens største børne- og ungdomsbevægelse.

Stærkt netværk

I Skovgruppen kan førskolebørn fra 3 år deltage i spejdermøderne hos familiespejd med deres forældre. Når børnene når skolealderen holdes møderne uden forældre, men forældre og pårørende er fortsat tæt knyttet til gruppens aktiviteter.

Udfordre og udvikle

Som spejder lærer du at samarbejde og tage ansvar for fællesskabet. Du lærer færdigheder og flytter egne grænser.

Halvårsprogrammer forår 2024

Datoer til kalenderen

20.-21. april - Mini sheltertur

23. april - Sct. Georgs dag

3.-5. maj - Gruppetur til Colleruphus

26. maj - Arbejdsdag på Langagergård

2. juni - Oak City Rally

14.-16. juni - Vestskov Division Gruppetræf ved Næsbycenteret

15. juni - Bamselege ved Næsbycenteret

Uge 27 - Trop / Klan tur til Canada

Uge 27 - Minisommerlejr

Uge 27 - Juniorsommerlejr

18. august - Startmøde

7.-8. september - Nat i naturen / Vandredag

27.-29. september - Mikro-mini-træf

4.-6. oktober - Juniortræf

25.-27. oktober - Mikro-mini-halloweentur

22. -24. november - FUT (lederweekend)